Ochrona danych

Zawartość niniejszej witryny internetowej jest udostępniana przez przez thyssenkrupp Materials Poland S.A., aby obecni i potencjalni kontrahenci firmy mogli czytać informacje o oferowanym asortymencie produktów, naszej firmie oraz aktualnościach dotyczących firmy. Sposób postępowania z danymi osobowymi osób odwiedzających witrynę internetową jest zgodny z rygorystycznymi wymaganiami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000, oraz rozporządzenia RODO.
Ochrona prywatności osób korzystających z naszej witryny internetowej jest dla nas ważna i traktujemy ją bardzo poważnie. Poniżej informujemy o tym, jak zbieramy dane osobowe.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Z reguły witrynę www.thyssenkrupp-materials.pl, zarządzaną przez thyssenkrupp Materials Poland S.A. można odwiedzać anonimowo, tzn. nie informując nas o swojej tożsamości. Kiedy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, nasze serwery internetowe w Niemczech zapisują standardowo adres IP usługodawcy internetowego, za pośrednictwem którego użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej, witrynę, z której użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej, pliki, do których użytkownik uzyskuje u nas dostęp, a także datę odwiedzin i ogólne informacje o przeglądarce internetowej użytkownika. Dane te są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa serwera internetowego oraz dostosowania pobieranych informacji do nośnika wyjściowego (np. telefonu, laptopa lub innego urządzenia użytkownika). Dane te są analizowane tylko w postaci zanonimizowanej do celów statystycznych.

Pliki cookie 

Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie pomagają nam analizować Twoje statystyki odwiedzin i rodzaj przeglądarki w celu doskonalenia oferowanych usług i produktów, wzmacniania zabezpieczeń i zapobiegania oszustwom. Wyróżniamy kilka rodzajów plików cookie:

  • Sesyjne pliki cookie są tymczasowe i usuwane automatycznie wraz z zamknięciem przeglądarki.

  • Stałe pliki cookie są przechowywane do momentu ręcznego usunięcia lub usuwane automatycznie po określonym czasie.

  • Własne pliki cookie są zapisywane bezpośrednio przez nas.

  • Pliki cookie innych podmiotów są zapisywane przez osoby trzecie.

Pliki cookie można stosować w różnych celach.

  • Funkcjonalne pliki cookie służą do świadczenia użytkownikom standardowych usług na naszych stronach. Bez plików cookie witryna internetowa mogłaby działać w bardzo ograniczonym zakresie i prawdopodobnie nieprawidłowo.

  • Optymalizacyjne pliki cookie umożliwiają analizę wykorzystania witryny przez użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraził zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych w tym celu, odbywa się to anonimowo. Analiza pomaga nam w doskonaleniu oferowanych usług oraz produktów

  • Personalizacyjne pliki cookie umożliwiają nam określanie osobistych preferencji użytkownika, takich jak język. Tych plików cookie używamy do zwiększania użyteczności i dostosowywania funkcji witryny do potrzeb użytkownika.

  • Pliki cookie zabezpieczeń są niezbędne do ochrony witryny przed atakami i zapobiegania oszustwom.

Dane osobowe na poszczególnych stronach mogą być przechowywane w plikach cookie, jeżeli użytkownik uprzednio wyraził na to zgodę, na przykład po to, by nie trzeba było ponownie wprowadzać danych dostępu. Zasadniczo wszystkie informacje w naszej witrynie internetowej są dostępne także wtedy, gdy obsługa plików cookie jest wyłączona w przeglądarce internetowej. Jeżeli użytkownik nie zaakceptuje plików cookie, może to spowodować ograniczenia funkcjonalne naszej oferty.

Matomo

Niniejsza witryna internetowa korzysta z otwartej usługi analizy oglądalności stron internetowych Matomo. Pliki cookie Matomo są przechowywane na podstawie Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z niniejszej strony internetowej nie będą ujawniane osobom trzecim. Pliki cookie Matomo są zapisywane wyłącznie za Państwa aktywną zgodą. Możesz określić wybór plików cookie, które mają być przechowywane, wprowadzając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce lub korzystając z banera cookie pop. Jeśli wyraziłeś zgodę na zapisywanie plików cookie Matomo, pozostaną one na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia lub cofnięcia zgody. Zgodę na zapisywanie niektórych lub wszystkich plików cookie można w każdej chwili i bezwarunkowo cofnąć tutaj

Państwa prawa związane z ochroną danych

W związku z odnośnymi danymi osobowymi mają Państwo wobec nas prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także – w przypadku przetwarzania w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO – prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli otrzymaliśmy Państwa zgodę na przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO albo art. 9 ust. 2 lit. a RODO, mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na postawie zgody przed jej wycofaniem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych.

Administratorem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest:

thyssenkrupp Materials Poland S.A.
Grudziądzka 159, 87-100 Toruń
T: +48 56 611 94 94
biuro@tkmaterials.pl

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych:

thyssenkrupp Materials Poland S.A.
Grudziądzka 159, 87-100 Toruń

T: +48 56 611 94 78 
odo@tkmaterials.pl


Zakres i zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie korzystania z oferowanych przez nas witryn internetowych. Nie dotyczy ono witryn internetowych innych usługodawców, do których łącza jedynie udostępniamy. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za publikowane przez podmioty zewnętrzne informacje oraz polityki niezwiązane z naszą witryną internetową.
Zastrzegamy sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w naszych zasadach ochrony danych zgodnie z wprowadzanymi w przyszłości zmianami dotyczącymi gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Własność intelektualna i prawa do korzystania

Zawartość, w tym elementy graficzne i projekt witryny internetowej thyssenkrupp Materials Poland S.A. są chronione prawami autorskimi oraz innymi przepisami ochrony własności intelektualnej. Niniejsza witryna nie przyznaje żadnych uprawnień do korzystania z własności intelektualnej spółek thyssenkrupp Group. W szczególności niedozwolone jest powielanie, dystrybuowanie, reprodukowanie, przesyłanie, przetwarzanie, modyfikowanie oraz wykorzystywanie zawartości tej witryny w żaden inny sposób do celów handlowych bez pisemnej zgody thyssenkrupp Materials Poland S.A..

Znaki towarowe

Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe używane w witrynach internetowych thyssenkrupp Materials Poland S.A. są chronione przepisami o znakach towarowych i nie wolno ich wykorzystywać bez pisemnej zgody thyssenkrupp Materials Poland S.A.. To samo zastrzeżenie dotyczy logo i znaków firmy.

Odpowiedzialność

Informacje przedstawiane użytkownikowi w niniejszej witrynie przez thyssenkrupp Materials Poland S.A. są okresowo gromadzone i aktualizowane. Pomimo wszelkich starań nie możemy zagwarantować, że zawartość niniejszej witryny internetowej jest wolna od błędów. W odniesieniu do informacji oraz wszelkich aspektów niniejszej witryny nie udziela się żadnych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, a także żadnych innych gwarancji wyraźnych ani dorozumianych. Zawartość niniejszej witryny nie stanowi zobowiązania ani gwarancji w odniesieniu do naszych produktów, w szczególności ich zbywalności ani umownej przydatności do określonego celu. Wszelkie stwierdzenia odnoszące się do przyszłości użyte w niniejszej witrynie są oparte wyłącznie na opiniach, (wstępnych) szacunkach lub założeniach zarządu thyssenkrupp Materials Poland S.A.. W związku z tym są obarczone ryzykiem i niepewnością. thyssenkrupp Materials Poland S.A. nie jest zobowiązana do aktualizacji takich stwierdzeń odnoszących się do przyszłości. thyssenkrupp Materials Poland S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień informacji oraz danych w dowolnej chwili i bez powiadomienia.

Łącza do innych podmiotów

www.thyssenkrupp-materials.pl może zawierać łącza do witryn internetowych innych podmiotów, w tym do serwisów społecznościowych. Niniejsze zasady ochrony prywatności nie regulują dostępu do takich połączonych witryn ani ich wykorzystania. W witrynach internetowych innych podmiotów obowiązują zasady ochrony prywatności tych witryn. www.thyssenkrupp-materials.pl nie ponosi odpowiedzialności za praktyki postępowania z informacjami w takich witrynach innych podmiotów.