You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Katalogi | thyssenkrupp Materials Poland

Więcej o naszej ofercie

  • Katalog firmowy Wyroby hutnicze. Tworzywa sztuczne | Company folder Metals. Plastics
    Katalog firmowy Wyroby hutnicze Tworzywa sztuczne (PL) | Company folder
    Metals. Plastics (EN)

Stal węglowa

Stal nierdzewna i aluminium

Tworzywa sztuczne

Oferta specjalna

Prezentowane katalogi nie są ofertą w myśl prawa cywilnego.

 W publikacjach znajdują się fragmenty norm, zamieszczone za zgodą Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

---

Presented catalogs are not an offer according to civil law.

1 The publications contain fragments of norms, placed with the consent of the Polski Komitet Normalizacyjny.