Więcej o nas i naszej ofercie

  • Katalog firmowy Wyroby hutnicze. Tworzywa sztuczne | Company folder Metals. Plastics
    Katalog firmowy Wyroby hutnicze Tworzywa sztuczne Serwis (PL) | Company folder Metals Plastics Service (EN)

Stal węglowa

Stal nierdzewna i aluminium

Tworzywa sztuczne

Oferta specjalna

Prezentowane katalogi nie są ofertą w myśl prawa cywilnego.

 W publikacjach znajdują się fragmenty norm, zamieszczone za zgodą Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

---

Presented catalogs are not an offer according to civil law.

1 The publications contain fragments of norms, placed with the consent of the Polski Komitet Normalizacyjny.