You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Ogólne warunki sprzedaży

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami sprzedaży dokonywanej przez thyssenkrupp Materials Poland S.A. będącymi kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów.

 

Ogólne warunki sprzedaży

General Terms and Conditions of Sales Agreement

Bendrosios pardavimo sąlygos   

Všeobecné podmínky kupních smluv/smluv o dodávkách/poskytování služeb