Logo - thyssenkrupp Materials Poland

Ogólne warunki zakupu

Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Zakupu towarów i usług dokonywanych przez thyssenkrupp Materials Poland S.A. będącymi kompletnym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie zakupu towarów i usług.

 

Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług (obowiązujące od 16.10.17)

 

  Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług (obowiązujące do 15.10.2017 roku)

 

General Terms and Conditions for Purchasing of Goods and Services (valid from 16.10.17)

 

  General Terms and Conditions for Purchasing of Goods and Services (valid to 15.10.2017)

 
© thyssenkrupp Materials Poland