Logo - thyssenkrupp Materials Poland

Ogólne warunki sprzedaży

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami sprzedaży dokonywanej przez thyssenkrupp Materials Poland S.A. będącymi kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów.

 

Ogólne warunki sprzedaży  (obowiązujące od 16.10.2017 roku)

 Ogólne warunki sprzedaży (obowiązujące do 15.10.2017 roku)

 

General Terms and Conditions of Sales Agreement  (valid from 16.10.2017)

 General Terms and Conditions of Sales Agreement (valid to 15.10.2017)

 

Bendrosios pardavimo sąlygos   (galioja nuo 16.10.2017)

 Bendrosios pardavimo sąlygos (galioja 15.10.2017)

 

Všeobecné podmínky kupních smluv/smluv o dodávkách/poskytování služeb (platné do 16.10.2017)

 

 Общие условия продаж (действует до 15.10.2017)

 
© thyssenkrupp Materials Poland